Risk- och Krislabb i Östersund

Unikt risk- och krislabb byggs i Östersund
Just nu pågår byggandet av en helt ny och världsunik laboratoriemiljö på Mittuniversitetets campus i Östersund. Det ska bli en fysisk och virtuell miljö för övning och utveckling av krishantering, samverkan och forskning inom risk- och krisområdet.
I anslutning till universitetets forskningscentrum Risk and Crisis Research Centre, RCR, startar nu bygget av ett risk- och krislaboratorium, RCR Lab. Målet är att det ska ge världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med företag och organisationer.
I labbet ska krisövningar kunna genomföras under kontrollerade former där all data och händelseförlopp registreras och samlas in i realtid genom kameror, mikrofoner och annan teknik. På lokalens väggar ska film, virtuella miljöer och bilder kunna projiceras 360 grader, labbet ska kunna rökfyllas och vibrera med hjälp av speciella högtalare. Det ska också gå att känna lukter som exempelvis bensin och avgaser vid övningar av exempelvis en bilolycka.
- Labbet ska kunna fylla många olika behov, så även om fokus ligger inom risk- och krisområdet, så räknar vi med att laboratoriet också kan bli intressant även inom andra områden, exempelvis för studier inom psykologi, akutmedicin, design och stadsplanering, säger Erna Danielsson.
I dagsläget finns ett 15-tal externa partners som visat intresse för att använda labbet i olika syften. Det dominerade intresset handlar om utbildningar i kris och övningar av olika krissituationer. Till labbet hör även en mobil enhet som ska kunna användas för studier och övningar i fält, till exempel på skolor, industrier och offentliga platser och lokaler. I sin mest grundläggande form ska labbet stå klart till terminsstart hösten 2017 och senare invigas i november, men labbet kommer att utvecklas fortlöpande under kommande år.
- Labbet kommer att erbjuda möjligheter att bedriva utbildning på ett nytt sätt eftersom vi får helt nya pedagogiska möjligheter genom labbets tekniska lösningar, säger Erna Danielsson, RCR.
Ett övergripande syfte med RCR Lab är att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle och regional tillväxt. Satsningen blir möjlig genom stöd från Östersunds kommun och Mittuniversitetet.
En pressvisning kommer att hållas i samband med invigningen av labbet. Kontakta oss om du redan nu vill besöka RCR Lab för en visning.
Kontakt:
Erna Danielsson, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 81 32
E-post: erna.danielsson@miun.se

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: