Rent Vatten inom Campus

Intea Campus har sedan förra krisen med bakterier i vattnet haft ett eget UV filter inom Campus området.
Vår reningsanläggning inom Campus skall ta bort både E-kolibakterier och Kryptosporidium. Vi har dubbelkollat med våra leverantörer så att det stämmer.
Som en extra åtgärd har vi lämnat in vattenprover på det interna vattnet inom Campusområdet för analys till vatten laboratoriet, muntligt svar väntas på fredageftermiddag.
Vi har sedan 2011 haft dubbelt rengjort vatten inom Campusområdet.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: