RCR Lab

Idag är vi stolta över att få inviga Mittuniversitetets RCR lab – en unik miljö för forskning, utbildning och innovation.

RCR Lab är ett simuleringslabb, utrustat med så kallad flersensorisk immersionsteknik. Med hjälp av tekniken i labbet påverkas de mänskliga sinnena så att man sjunker in i en simulerad miljö eller händelse som om den vore verklig. Exempel på detta är en 360 grader projicering på väggarna, surroundljud, vibrationer, dofter, rök, värme och ljuseffekter.
RCR är en öppen miljö där vi tror på kraften och kreativiteten i gränsöverskridande möten. Kontakta gärna RCR Lab för hur vi kan samarbeta för ömsesidig utveckling.
Kari Pihl, assistent RCR Lab, telefon 010-142 89 78

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: