Unikt risk- och krislabb byggs i Östersund
Just nu pågår byggandet av en helt ny och världsunik laboratoriemiljö på Mittuniversitetets campus i Östersund. Det ska bli en fysisk och virtuell miljö för övning och utveckling av krishantering, samverkan och forskning inom risk- och krisområdet.
I anslutning till universitetets forskningscentrum Risk and Crisis Research Centre, RCR, startar nu bygget av ett risk- och krislaboratorium, RCR Lab. Målet är att det ska ge världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med företag och organisationer.
I labbet ska krisövningar kunna genomföras under kontrollerade former där all data och händelseförlopp registreras och samlas in i realtid genom kameror, mikrofoner och annan teknik. På lokalens väggar ska film, virtuella miljöer och bilder kunna projiceras 360 grader, labbet ska kunna rökfyllas och vibrera med hjälp av speciella högtalare. Det ska också gå att känna lukter som exempelvis bensin och avgaser vid övningar av exempelvis en bilolycka.
- Labbet ska kunna fylla många olika behov, så även om fokus ligger inom risk- och krisområdet, så räknar vi med att laboratoriet också kan bli intressant även inom andra områden, exempelvis för studier inom psykologi, akutmedicin, design och stadsplanering, säger Erna Danielsson.
I dagsläget finns ett 15-tal externa partners som visat intresse för att använda labbet i olika syften. Det dominerade intresset handlar om utbildningar i kris och övningar av olika krissituationer. Till labbet hör även en mobil enhet som ska kunna användas för studier och övningar i fält, till exempel på skolor, industrier och offentliga platser och lokaler. I sin mest grundläggande form ska labbet stå klart till terminsstart hösten 2017 och senare invigas i november, men labbet kommer att utvecklas fortlöpande under kommande år.
- Labbet kommer att erbjuda möjligheter att bedriva utbildning på ett nytt sätt eftersom vi får helt nya pedagogiska möjligheter genom labbets tekniska lösningar, säger Erna Danielsson, RCR.
Ett övergripande syfte med RCR Lab är att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle och regional tillväxt. Satsningen blir möjlig genom stöd från Östersunds kommun och Mittuniversitetet.
En pressvisning kommer att hållas i samband med invigningen av labbet. Kontakta oss om du redan nu vill besöka RCR Lab för en visning.
Kontakt:
Erna Danielsson, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 81 32
E-post: erna.danielsson@miun.se


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea har förvärvat fyra samhällsfastigheter i centrala Östersund från Castellum. Förvärvet kompletterar Inteas befintliga bestånd på orten.

Affären omfattar fastigheterna Lagmannen 6, Onkel Adam 9, Tingshuset 7 och Åkeriet 10, med en sammanlagd uthyrbar area om 18 700 kvm. De största hyresgästerna är Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sveriges Domstolar och Jämtlands Läns Landsting. Tillträde sker den 1 december 2016.

”Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd i Östersund med fyra fina och centralt belägna fastigheter. Vi vill fortsätta att utveckla fastigheterna tillsammans med hyresgästerna som vi känner väl sedan tidigare. Östersund är en mycket viktig ort för Intea sedan vårt köp av Campus-området i våras, och blir i och med denna affär än mer betydelsefull” säger Ossie Everum, Intea.

”Fastigheternas höga kvalitet och centrala läge tillsammans med för oss viktiga hyresgäster var avgörande i vårt beslut att genomföra affären. Genom detta förvärv kompletterar vi en redan mycket fin förvaltningsenhet på orten och kommer att investera i organisation och servicenivå för att fortsätta skapa mervärde åt våra hyresgäster” säger Thomas Fuchs, VD på A4 Campus och ansvarig för Intea Östersund.

Den 1 juni förvärvade Intea Campus Östersund (Artilleristen 1) med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Tillsammans med dagens förvärv uppgår den uthyrningsbara ytan i Östersund till totalt 67 100 kvm.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz@intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund@intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum@intea.se Tel. 0705-90 88 50
Thomas Fuchs thomas@a4campus.se Tel. 0703-31 77 46

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgår i och med förvärvet ovan till 3,8 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt nordiskt institutionellt kapital.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea förvärvar samhällsportfölj

Intea fortsätter sin expansion genom förvärv av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster i
Linköping och Östersund.

Intea Fastigheter AB har med tillträde idag förvärvat Garnisonen i Linköping och Campus Östersund.
Säljare är Regementsfastigheter R Holding AB, ett bolag indirekt ägt av fastighetsfonder förvaltade av
Blackstone och Areim. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna Smedstad
1:21 i Linköping och Artilleristen 1 i Östersund, uppgår till 132 600 kvm.

Den uthyrningsbara ytan i Garnisonen uppgår till 84 200 kvm. Hyresgästerna utgörs av bland andra
Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Landstinget i
Östergötland och Linköpings kommun.

Den uthyrningsbara ytan i Östersund uppgår till 48 400 kvm. Största hyresgäster är Mittuniversitetet
tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kronofogden och myndigheten för Tillväxtanalys.
I de förvärvade fastigheterna ingår även outnyttjade byggrätter på omkring 40 000 kvm.

Pangea Property Partners har varit Inteas rådgivare i transaktionen.
Intea förvärvade i slutet av april 2016 en fastighetsportfölj med Högskolan i Halmstad som hyresgäst.
Tillsammans med nu genomförda förvärv uppgår Inteas totala uthyrningsbara yta till 165 000 kvm med
ett sammanlagt fastighetsvärde till cirka 3,5 miljarder kr. Med byggrätter tillsammans med optioner har
Intea en utvecklingspotential om ytterligare cirka 70 000 kvm. Intea arbetar vidare med flera intressanta
affärsmöjligheter för fortsatt expansion inom segmentet kvalitativa samhällsfastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum intea.se Tel. 0705-90 88 50

Om Intea
Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Intea befinner
sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i juni 2016 till cirka 3,5 miljarder kr. Intea
finansieras av långsiktigt svenskt pensionskapital. Läs mer på www.intea.se


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Bangolf

2017
Den 20 maj öppnar minigolfbanan på Campus för säsongen.
Bangolfen är öppen vardagar 17.00 – 20.00, helger öppet mellan 12.00 – 20.00.
Försäljningen upphör kl. 20.00.
När sommarlovet börjar så kommer bangolfen att vara öppen även under dagtid både vardagar och helger.

Vuxen – 50 kr/spel

Ungdom/pensionär – 25 kr/spel

Minigolfbanan ligger mellan Hus Ub och Ud.

Har du några funderingar eller önskemål om att hyra banan andra tider
kontakta Jan Clarin, 070-344 48 02

Välkomna!!


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Nu är isen på gång att bli jättefin på Isovalen, Campus Östersund. Välkomna dit och åk skridskor.

Kontakta IF Castor om ni har några funderingar.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Framtiden är säkrad!!
Idag – Just nu så håller våra fina hästar på att klippa gräsmattor på Campus.
Idag så får avkommorna vara med. De äldre hästarna är systrar och de har var sitt föl med sig – kusinerna! Samma pappa!! Det skiljer någon vecka mellan fölen.
De är så fina.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Vi kan nu erbjuda höjd- och temperatursimuleringar i Östersund oavsett årstid. För elitidrottare blir det bl.a. möjligt att bedriva höghöjdsträning på Campus. Exempel på tillämpningsområden kan göras lång. Det nya labbet är unikt på många sätt, det kan simulera både höjd (0-9 000 m.ö.h) och temperatur (-20-+30C). Detta ger spännande möjligheter till nya forskningsprojekt.

Lyssna:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6102386

Bli först att kommentera
Kategori: Information, Nyheter, Okategoriserade

Studentkåren och ÖSIS har tillsammans med A4 Campus AB påbörjat ett utegym på Campus Östersund. Det är något som studenter och andra inom området har efterfrågat.

Första steget är påbörjat och det består av tre stationer och  det kommer så småningom att byggas ut med flera stationer.
Har ni några funderingar kontakta Studentkåren, 063-16 54 81, 070-662 17 95

Utegym Campus Östersund

[click to continue…]
Bli först att kommentera
Kategori: Information, Nyheter, Okategoriserade

ÖSIS Milen

 

Östersunds Studenters Idrottssällskap, ÖSIS, arrangerar löptävlingen ÖSIS-milen för fjärde året i rad.

Tidigare år har löptävlingen endast varit för studenter och personal vid Mittuniversitetet, men är nu en löparfest för alla som vill delta!  

ÖSIS-milen som går av stapeln den 15:e maj med start kl. 17.30 kan promeneras eller springas individuellt eller i lag.  

Individuellt kan man välja om man vill promenera eller springa 5 km respektive 10 km (dam- och herrklass), lagtävlingen däremot är i 10 km-klassen.

Start och målgång sker inne på studentplan på campusområdet.

Genom att alla får delta i ÖSIS-milen hoppas ÖSIS på ett ökat antal deltagare samt ett större intresse för löptävlingen. 

Östersundshem och A4 Campus står som huvudsponsorer.

Utöver detta lottar Östersundshem ut fem biobiljetter bland alla tävlande.

Vi är glada att Friskis och Svettis håller en gemensam uppvärmning kl. 17.15.

Anmäl dig till Kårexpeditionen, mer info: se Facebook event, se bifogade info.

 

 

 

Bli först att kommentera
Kategori: Aktiviteter på Campus

Hus Q

Bakom hus Q pågår ett nybygge som kommer inrymma en unik vindtunnel för forskning inom sportteknologi. Skalet kommer vara klart till mitten av maj och därefter kommer ett antal utrustningar, tunnlar, rullband och fläktar installeras. Allt beräknas vara klart under hösten så att laborationer kan utföras av Mittuniversitetets forskare och studenter.

Det pågår en avveckling av renrumslabbet som byggdes år 2002. In i dessa lokaler kommer kemisalar att byggas. Bygget kommer pågå från slutet av april och fram till mitten av augusti. Utrustning kommer att flyttas från hus P under sommaren.

Just nu pågår installation av värmepumpar och byte av kylaggregat i huset.

Bli först att kommentera
Kategori: Information, Nyheter, Okategoriserade