Minigolf Campus

Minigolfen är öppen:

2022-05-23 – 2022-06-19
Månd-fred  17-21, lörd-sönd 12-21

2022-06-20 – 2022-08-19
månd-fred 10-21, lörd-sönd 12-21

2022-08-20 – 2022-09-04
Månd-fred  17-21, lörd-sönd  12-21

Kassan stänger 20.00

Bokningar: Peter Höglund 076-801 67 34 eller Jan Clarin 070-344 48 02

Minimum 10 personer vid bokning


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

ISOVALEN

Nu är Isovalen öppnad och hålls öppen efter väderförhållanden.

Belysningen är tänd från 06.00 till ljusets ankomst och tänds igen vid skymning fram till 22.00


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Minigolfen 2022

Nu öppnar minigolfen på Campus. se tider och datum nedan.

2022-05-23 – 2022-06-19

Måndag – fredag             17 – 21
Lördag – söndag             12-21
(Kassan stänger 20.00)

2022-06-20 – 2022-08-19

Måndag – fredag                        10-21
Lördag – söndag                         12-21
(Kassan stänger 20.00)

2022-08-20 – 2022-09-04

Måndag – fredag                        17-21
Lördag – söndag                         12-21
(Kassan stänger 20:00)

Priser:
Vuxna 60 kr                                                                  Säsongskort  375 kr
Pensionärer / skolungdom (7-18 år)   30 kr          Säsongkort  175 kr

Bokningar: Peter Höglund 076-801 67 34 eller Jan Clarin  070-344 48 02
Minimum 10 personer vid bokning


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Biblioteket i Östersund öppnar i nyrenoverade lokaler

Under sommaren har det hunnit hända mycket i biblioteket i Östersund. Byggnationerna och renoveringen har tuffat på och biblioteket ser nu fram emot att få visa upp de nya lokalerna när det öppnar igen den 31 augusti.

biblo_osd.jpg

Det nya, gråa textilgolvet har förändrat ljudmiljön i rummet och de vitfolierade bokhyllorna har gjort biblioteket ljusare.

Med bara några dagar kvar håller man nu på att färdigställa lokalerna. Bland annat så ska alla böcker packas upp igen. De kommer bli tillgängliga för reservation allt eftersom de kommer upp i hyllorna. Fram till 28 augusti kan man hämta reserverade böcker i den tillfälliga bibliotekslokalen G2363.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Fredagen den 6 september invigdes Mittuniversitetets nya uppförda lokaler på Campus i Östersund.

De två nya byggnaderna omfattar 2 700 kvadratmeter med undervisningslokaler och kontor. Undervisningslokalerna består bland annat av ett Active Learning Classroom som, genom sin utformning och sina tekniska hjälpmedel, underlättar studenternas interaktion med lärare och andra studenter.

– ”Våra nya lokaler präglas av modern teknik och utförande, där vi får ännu bättre möjligheter att arbeta med en undervisningsstrategi byggd på studenternas aktiva intresse och gemensamma medverkan, säger Anders Fällström”, rektor på Mittuniversitetet.

Byggnaderna är utsmyckade med nutida samiska konst av Katarina Pirak Sikku. Verket Vájaldibme, som betyder vandring på samiska, är ett byggnadsanknutet konstverk i tre delar. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Intea Campus och Statens konstråd.

Hyresavtalet mellan Mittuniversitetet och Intea Campus AB löper på tio år.

– Den nya byggnaden med undervisningslokaler har tillsammans med det befintliga Studenternas Hus bildat ett nytt kvarter på campusområdet med gemensamt torg. Projektet har haft ett stort miljöfokus och byggnaderna miljöcertifieras enligt BREEAM med målet att uppnå betyget very good säger Jerker Häggström, vd Intea Campus AB.

För ytterligare information, kontakta:
Jerker Häggström, vd Intea Campus AB, 0701 32 19 00

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

 


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea Campus har sedan förra krisen med bakterier i vattnet haft ett eget UV filter inom Campus området.
Vår reningsanläggning inom Campus skall ta bort både E-kolibakterier och Kryptosporidium. Vi har dubbelkollat med våra leverantörer så att det stämmer.
Som en extra åtgärd har vi lämnat in vattenprover på det interna vattnet inom Campusområdet för analys till vatten laboratoriet, muntligt svar väntas på fredageftermiddag.
Vi har sedan 2011 haft dubbelt rengjort vatten inom Campusområdet.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea (genom A4 Campus) och Mittuniversitetet har tecknat ett tioårigt hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna som kommer bestå av kontor och undervisningslokaler har påbörjats. Inflyttning är beräknad till 1 juli 2019. Där de nya lokalerna byggs har det tidigare funnits andra outhyrda fastigheter. Dessa har nu rivits för att ge plats till mer ändamålsenliga lokaler.

– Det är en efterlängtad och välbehövlig satsning där vi kan skapa en mer sammanhållen och modernare studiemiljö för våra campusstudenter. De nya undervisningslokalerna kommer att präglas av modern teknik och pedagogik och just nu pågår ett arbete tillsammans med personalen för att utforma de nya undervisningsmiljöerna, säger Lennart Johansson, fastighetschef på Mittuniversitetet.

På campusområdet uppförs två nya, sammankopplade lokaler i två respektive tre våningar. De nya lokalerna är på drygt 2.700 kvm och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan.

– Studenternas Hus blir också en central del av projektet. Tillsammans med de nya byggnaderna bildar Studenternas Hus ett nytt kvarter på campusområdet med ett gemensamt torg. I samråd med Mittuniversitetet och studentkåren arbetar vi också för att Studenternas Hus ska kunna vara öppet både dagtid och kvällstid, säger Thomas Fuchs, vd Intea Östersund.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Unikt risk- och krislabb byggs i Östersund
Just nu pågår byggandet av en helt ny och världsunik laboratoriemiljö på Mittuniversitetets campus i Östersund. Det ska bli en fysisk och virtuell miljö för övning och utveckling av krishantering, samverkan och forskning inom risk- och krisområdet.
I anslutning till universitetets forskningscentrum Risk and Crisis Research Centre, RCR, startar nu bygget av ett risk- och krislaboratorium, RCR Lab. Målet är att det ska ge världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med företag och organisationer.
I labbet ska krisövningar kunna genomföras under kontrollerade former där all data och händelseförlopp registreras och samlas in i realtid genom kameror, mikrofoner och annan teknik. På lokalens väggar ska film, virtuella miljöer och bilder kunna projiceras 360 grader, labbet ska kunna rökfyllas och vibrera med hjälp av speciella högtalare. Det ska också gå att känna lukter som exempelvis bensin och avgaser vid övningar av exempelvis en bilolycka.
- Labbet ska kunna fylla många olika behov, så även om fokus ligger inom risk- och krisområdet, så räknar vi med att laboratoriet också kan bli intressant även inom andra områden, exempelvis för studier inom psykologi, akutmedicin, design och stadsplanering, säger Erna Danielsson.
I dagsläget finns ett 15-tal externa partners som visat intresse för att använda labbet i olika syften. Det dominerade intresset handlar om utbildningar i kris och övningar av olika krissituationer. Till labbet hör även en mobil enhet som ska kunna användas för studier och övningar i fält, till exempel på skolor, industrier och offentliga platser och lokaler. I sin mest grundläggande form ska labbet stå klart till terminsstart hösten 2017 och senare invigas i november, men labbet kommer att utvecklas fortlöpande under kommande år.
- Labbet kommer att erbjuda möjligheter att bedriva utbildning på ett nytt sätt eftersom vi får helt nya pedagogiska möjligheter genom labbets tekniska lösningar, säger Erna Danielsson, RCR.
Ett övergripande syfte med RCR Lab är att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle och regional tillväxt. Satsningen blir möjlig genom stöd från Östersunds kommun och Mittuniversitetet.
En pressvisning kommer att hållas i samband med invigningen av labbet. Kontakta oss om du redan nu vill besöka RCR Lab för en visning.
Kontakt:
Erna Danielsson, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 81 32
E-post: erna.danielsson@miun.se


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea har förvärvat fyra samhällsfastigheter i centrala Östersund från Castellum. Förvärvet kompletterar Inteas befintliga bestånd på orten.

Affären omfattar fastigheterna Lagmannen 6, Onkel Adam 9, Tingshuset 7 och Åkeriet 10, med en sammanlagd uthyrbar area om 18 700 kvm. De största hyresgästerna är Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sveriges Domstolar och Jämtlands Läns Landsting. Tillträde sker den 1 december 2016.

”Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd i Östersund med fyra fina och centralt belägna fastigheter. Vi vill fortsätta att utveckla fastigheterna tillsammans med hyresgästerna som vi känner väl sedan tidigare. Östersund är en mycket viktig ort för Intea sedan vårt köp av Campus-området i våras, och blir i och med denna affär än mer betydelsefull” säger Ossie Everum, Intea.

”Fastigheternas höga kvalitet och centrala läge tillsammans med för oss viktiga hyresgäster var avgörande i vårt beslut att genomföra affären. Genom detta förvärv kompletterar vi en redan mycket fin förvaltningsenhet på orten och kommer att investera i organisation och servicenivå för att fortsätta skapa mervärde åt våra hyresgäster” säger Thomas Fuchs, VD på A4 Campus och ansvarig för Intea Östersund.

Den 1 juni förvärvade Intea Campus Östersund (Artilleristen 1) med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Tillsammans med dagens förvärv uppgår den uthyrningsbara ytan i Östersund till totalt 67 100 kvm.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz@intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund@intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum@intea.se Tel. 0705-90 88 50
Thomas Fuchs thomas@a4campus.se Tel. 0703-31 77 46

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgår i och med förvärvet ovan till 3,8 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt nordiskt institutionellt kapital.


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter

Intea förvärvar samhällsportfölj

Intea fortsätter sin expansion genom förvärv av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster i
Linköping och Östersund.

Intea Fastigheter AB har med tillträde idag förvärvat Garnisonen i Linköping och Campus Östersund.
Säljare är Regementsfastigheter R Holding AB, ett bolag indirekt ägt av fastighetsfonder förvaltade av
Blackstone och Areim. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna Smedstad
1:21 i Linköping och Artilleristen 1 i Östersund, uppgår till 132 600 kvm.

Den uthyrningsbara ytan i Garnisonen uppgår till 84 200 kvm. Hyresgästerna utgörs av bland andra
Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Landstinget i
Östergötland och Linköpings kommun.

Den uthyrningsbara ytan i Östersund uppgår till 48 400 kvm. Största hyresgäster är Mittuniversitetet
tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kronofogden och myndigheten för Tillväxtanalys.
I de förvärvade fastigheterna ingår även outnyttjade byggrätter på omkring 40 000 kvm.

Pangea Property Partners har varit Inteas rådgivare i transaktionen.
Intea förvärvade i slutet av april 2016 en fastighetsportfölj med Högskolan i Halmstad som hyresgäst.
Tillsammans med nu genomförda förvärv uppgår Inteas totala uthyrningsbara yta till 165 000 kvm med
ett sammanlagt fastighetsvärde till cirka 3,5 miljarder kr. Med byggrätter tillsammans med optioner har
Intea en utvecklingspotential om ytterligare cirka 70 000 kvm. Intea arbetar vidare med flera intressanta
affärsmöjligheter för fortsatt expansion inom segmentet kvalitativa samhällsfastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum intea.se Tel. 0705-90 88 50

Om Intea
Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Intea befinner
sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i juni 2016 till cirka 3,5 miljarder kr. Intea
finansieras av långsiktigt svenskt pensionskapital. Läs mer på www.intea.se


Kategori: Aktiviteter på Campus, Information, Nyheter