Nya byggnader på Campus

Intea (genom A4 Campus) och Mittuniversitetet har tecknat ett tioårigt hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna som kommer bestå av kontor och undervisningslokaler har påbörjats. Inflyttning är beräknad till 1 juli 2019. Där de nya lokalerna byggs har det tidigare funnits andra outhyrda fastigheter. Dessa har nu rivits för att ge plats till mer ändamålsenliga lokaler.

– Det är en efterlängtad och välbehövlig satsning där vi kan skapa en mer sammanhållen och modernare studiemiljö för våra campusstudenter. De nya undervisningslokalerna kommer att präglas av modern teknik och pedagogik och just nu pågår ett arbete tillsammans med personalen för att utforma de nya undervisningsmiljöerna, säger Lennart Johansson, fastighetschef på Mittuniversitetet.

På campusområdet uppförs två nya, sammankopplade lokaler i två respektive tre våningar. De nya lokalerna är på drygt 2.700 kvm och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan.

– Studenternas Hus blir också en central del av projektet. Tillsammans med de nya byggnaderna bildar Studenternas Hus ett nytt kvarter på campusområdet med ett gemensamt torg. I samråd med Mittuniversitetet och studentkåren arbetar vi också för att Studenternas Hus ska kunna vara öppet både dagtid och kvällstid, säger Thomas Fuchs, vd Intea Östersund.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: