Intea utökar sitt bestånd i Östersund

Intea har förvärvat fyra samhällsfastigheter i centrala Östersund från Castellum. Förvärvet kompletterar Inteas befintliga bestånd på orten.

Affären omfattar fastigheterna Lagmannen 6, Onkel Adam 9, Tingshuset 7 och Åkeriet 10, med en sammanlagd uthyrbar area om 18 700 kvm. De största hyresgästerna är Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sveriges Domstolar och Jämtlands Läns Landsting. Tillträde sker den 1 december 2016.

”Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd i Östersund med fyra fina och centralt belägna fastigheter. Vi vill fortsätta att utveckla fastigheterna tillsammans med hyresgästerna som vi känner väl sedan tidigare. Östersund är en mycket viktig ort för Intea sedan vårt köp av Campus-området i våras, och blir i och med denna affär än mer betydelsefull” säger Ossie Everum, Intea.

”Fastigheternas höga kvalitet och centrala läge tillsammans med för oss viktiga hyresgäster var avgörande i vårt beslut att genomföra affären. Genom detta förvärv kompletterar vi en redan mycket fin förvaltningsenhet på orten och kommer att investera i organisation och servicenivå för att fortsätta skapa mervärde åt våra hyresgäster” säger Thomas Fuchs, VD på A4 Campus och ansvarig för Intea Östersund.

Den 1 juni förvärvade Intea Campus Östersund (Artilleristen 1) med Mittuniversitetet som största hyresgäst. Tillsammans med dagens förvärv uppgår den uthyrningsbara ytan i Östersund till totalt 67 100 kvm.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz@intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund@intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum@intea.se Tel. 0705-90 88 50
Thomas Fuchs thomas@a4campus.se Tel. 0703-31 77 46

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgår i och med förvärvet ovan till 3,8 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt nordiskt institutionellt kapital.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: