Våra hyresgäster

husl-fasadMittuniversitetet är vår största och dominerande hyresgäst som har drygt hälften av alla byggnader. Övriga statliga hyresgäster är Statens FolkhäIsoinstitut, Naturvårdsverket, Kronofogden, Trafikanalys , Tillväxtanalys samt Inlandsinnovation. Folktandvården Campus, Medicindirekt och Commodia är andra stora hyresgäster. Tillsammans hyr de omkring 25 procent av lokalerna. På området finns också en entreprenörsutbildning för gymnasieelever och flera privata företag och organisationer. Sammanlagt har vi cirka 80 hyresgäster.

Titta under ”Hitta på området” så ser du vart våra hyresgäster har sina lokaler.