TRD plan

Trafik-, Räddnings- och Dispositionsplan

Upprättas för alla entreprenadarbeten inom Campus Östersund och som visar översiktligt hur trafik och disponering av arbetsområden som respektive entreprenad ska förhålla sig till och gentemot andra inom kvarteret. Förutom till de berörda inom entreprenaden skickas den ut som information till hyresgäster och räddningstjänst. Ur arbetsmiljöhänseende är detta för att säkerställa ifall någon olycka skulle inträffa så ska räddningstjänst direkt kunna härleda det till plats för att minimera insatstid.

TRD-20140207

TRD-20190902