Parkeringskarta

Nedan finns länk till parkeringskarta.
Här ser du vart du kan parkera. De grönmarkerade fält är för ”förhyrda platser”. Det krävs ett speciellt parkeringstillstånd, kontakta A4 Campus, 063-12 70 10 för mera information.

Blåmarkerade fält är besöksparkeringar. Betalautomaterna är rödmarkerade.

Gulmarkerade är för rörelsehindrade, här står du med speciellt tillstånd för handikappade. Du har också på dessa platser möjlighet till motorvärmare.

Aktuell parkeringskarta finner du längst ner på sidan ”Hitta på området”