Instruktion för motorvärmare

Inställning av resetid

Ställ in din avresetid genom att trycka på pil upp/ner tills önskad tid visas i displayen. Tiden stegas fram i 5-minuterssteg. Håller du knappen intryckt bläddrar uret framåt snabbare.

Inställning av realtid

Tryck på ”CE”-märket tills displayen växlar till inställningsläge och ställ tiden med de högra piltangenterna. För att återgå till normalläge tryck på CE-märke igen eller vänta en kort tid så återgår uret automatiskt till normalläge. Inställningen gäller bägge kanalerna.

Maximal inkopplingstid

Maximal inkopplingstid varierar mellan 0,5 – 3 timmar.

Snabbinkoppling 30 min

Erhålls genom att trycka in bägge piltangenterna samtidigt.

Gångreserv

Ca. 14 dagar

Repeter eller repeterfunktion

Uret är utrustat med elektroniskt dygnsrepeterande kopplingsur

Eftersläpning

Uret har eftersläpningsfunktion som håller motor/kupévärmaren inkopplad ytterligare 20 minuter efter inställd tid så att bilen fortfarande är varm om man är försenad.

Termostatstyrd inkopplingstid

Detta ur har en inkopplingstid vars längd är anpassad till yttertemperatur. Inkopplingstiden regleras steglöst mellan 0,5 timmar och 3 timmar beroende på yttertemperatur.

Lysdiod för varje kanal

Indikerar att det finns spänning till uttaget. Indikerar också om säkring/jordfelsbrytare är till eller från.