Nybyggnad Hus Ue

I september förra året startade bygget av det totalt 780 kvadratmeter stora huset i tre plan, beläget längst upp på Campusområdet gränsande mot Trygghetens hus och Genvägen. Naturvårdsverkets nya arkiv kommer att inrymmas på 380 kvadratmeter längst ner i källarvåningen och det kommer att uppfylla alla riksarkivets strikta regler vad gäller brandskydd och säkerhet, med rätt temperatur och luftfuktighet. Hela byggnaden kommer att certifieras enligt miljöcertifieringssystem BREEAM.

Under hela projektet har man haft en ekolog inblandad och byggnaden kommer att hålla näst högsta miljöklass, enligt Thomas Fuchs.

– Det kommer att bli det bäst miljöklassade huset i Östersund.

Genom byggprocessen har man valt bort material som aluminium och oljebaserade produkter som plast. På taket kommer solceller att monteras och i huset kommer system för bergkyla installeras.

Fasaden kommer, när den är färdig, att täckas med puts och med en levande växtvägg. Alla inventarier inne i arkivet, som möbler och hyllor, är begagnade och återbrukade.

Vad händer på byggarbetsplatsen närmaste tiden?

Utvändigt

Nu är kranen nermonterad, markarbeten pågår fortfarande mot Campusvägen.

Fasaden putsas och färgas, det beräknas bli klart under vecka 39. Efter fasadarbetena färdigställts rivs ställning och markarbeten runt huset påbörjas under vecka 40.

Invändigt

Målning klar under veckan, spackling av golv genomförs inför mattläggning som påbörjas v.40