Informationsblad

Information till våra hyresgäster   20140401
Just nu pågår ett antal åtgärder inom Campus som många av Er hyresgäster ställer frågor om. Jag hoppas att med denna korta information kunna informera om vad som händer inom området.

Hus Q – Bakom hus Q pågår ett nybygge som kommer inrymma en unik vindtunnel för forskning inom sportteknologi. Skalet kommer vara klart till mitten av maj och därefter kommer ett antal utrustningar, tunnlar, rullband och fläktar installeras. Allt beräknas vara klart under hösten så att laborationer kan utföras av Mittuniversitetets forskare och studenter.

Det pågår en avveckling av renrumslabbet som byggdes år 2002. In i dessa lokaler kommer kemisalar att byggas. Bygget kommer pågå från slutet av april och fram till mitten av augusti. Utrustning kommer att flyttas från hus P under sommaren.

Just nu pågår installation av värmepumpar och byte av kylaggregat i huset.

Hus V (Skatehallen) – Vi kommer under april att starta med rivning av en mindre del av huset. Därefter så kommer en nybyggnad för omklädning samt renovering av byggnaden mm att utföras. Hyresgäster kommer att vara Östersunds Budokai, Östersunds Fäktklubb, Jämtlands Gymnasium samt IF Castor.

Hus F (Ridhuset) – Takbyte på den västra delen pågår. Arbetet kommer intensifieras under våren och vara klart under augusti.

Fibernät – Under hösten vintern har ett nytt fibernät installerats inom området. Nätet är idag kopplat till Telia men kommer inom kort kunna användas av även andra operatörer.  Vi återkommer med ytterligare information om detta när fler avtal har tecknats.

Ovalen och andra grönytor – Ovalen kommer i sommar att användas som kastplan för IF Castors idrottare. Planen kommer också att användas av fotbollslag när den är i skick för detta. Det beräknas kunna ske efter sommaruppehållet. Under 2015 planeras att minst 2-3 planer kommer användas av Storsjöcupen som matchplaner. Storsjöcupen spelas vanligen under första veckan i Juli.

Fönstermålning – Under våren kommer vi att påbörja fönstermålning av Hus H. Därefter kommer fönstren att målas i Hus M, N, Q samt U vilket sker under sommaren/hösten/vintern. En detaljerad tidplan håller vi just nu på med och vi kommer i god tid informera Er hyresgäster när Ni blir berörda. Arbetet är omfattande tidsmässigt så planeringen är jätteviktig.

För mer information kan Ni gärna ta kontakt med Er Husvärd eller Anki Björklund, anki@a4campus.se eller till mig, Thomas Fuchs, thomas@a4campus.se

Ha en skön vår.

Thomas Fuchs

A4 Campus AB

Infobrev 20140401