Hus Q

Bakom hus Q pågår ett nybygge som kommer inrymma en unik vindtunnel för forskning inom sportteknologi. Skalet kommer vara klart till mitten av maj och därefter kommer ett antal utrustningar, tunnlar, rullband och fläktar installeras. Allt beräknas vara klart under hösten så att laborationer kan utföras av Mittuniversitetets forskare och studenter.

Det pågår en avveckling av renrumslabbet som byggdes år 2002. In i dessa lokaler kommer kemisalar att byggas. Bygget kommer pågå från slutet av april och fram till mitten av augusti. Utrustning kommer att flyttas från hus P under sommaren.

Just nu pågår installation av värmepumpar och byte av kylaggregat i huset.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: