OVK 2019

Här nedan finns intyg på vissa byggnader om OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll.

B 3C

Intyg OVK By 3C A4 Campus

Rapport OVK 2019 Campus By 3

OVK-protokoll Kv Artelleristen 1 A4 Campus byggnad 3C

Noteringar styr OVK 2019 Campus By 3

Luftflödesprotokoll OVK A4 Campus byggnad 3C F-1667-797

 

B 4D

Rapport OVK Campus By4

OVK-protokoll Artelleristen 1 byggnad 4D A4 Campus

Luftflödesprotokoll F-1667-806 OVK Artelleristen 1 byggnad 4D A4 Campus

Intyg OVK Artelleristen 1 byggnad 4D A4 Campus

 

B 20

Rapport OVK Campus By 20 H

OVK-protokoll Artelleristen 1 byggnad 20 H A4 Campus

Luftflödesprotokoll OVK Artelleristen 1 by 20H A4 CampusF-1667-805

Intyg OVK-besiktning Artelleristen 1 byggnad 20 H A4 Campus

 

B 32

Rapport OVK Campus By 32 X

OVK-Protokoll Kv Artelleristen 1 byggnad 32 X A4 Campus

Luftflödesprotokoll OVK Kv Artelleristen 1 byggnad 32 X F-1667-808

Intyg OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 32 X A4 Campus

 

B 37

Rapport OVK Campus By 37 U

OVK-protokoll Artelleristen 1 byggnad 37U A4 Campus

Luftflödesprotokoll F-1667-807 OVK Artelleristen 1 byggnad 37U A4 Campus

Intyg OVK-besiktning Artelleristen 1 byggnad 37U A4 Campus

 

B 41

Intyg OVK-besiktning Artelleristen 1 byggnad 41 Q

 

B 52

Rapport OVK Campus By 52

Protokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 52 N A4 Campus

Luftflödesprotokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 52 N A4 Campus F-1667-815

Intyg OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 52 N A4 Campus

Generella kommentarer styr OVK Campus By 52

 

B 61

Rapport OVK Campus By 61 Ua

Protokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 61 Ua A4 Campus

Luftflödesprotokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 61 Ua F-1667-810

Intyg OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 61 Ua A4 Campus

Generella kommentarer styr OVK Campus By 61 Ua

 

B 62

Rapport OVK Campus By 62 Ub

Protokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 62 Ub A4 Campus

Luftflödesprotokoll OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 62 Ub A4 Campus F-1667-811

Intyg OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 62 Ub A4 Campus

Generella kommentarer styr OVK Campus By 62 Ub

 

B 64

Rapport OVK Campus By 64 Ud

OVK-Protokoll Kv Artelleristen 1 byggnad 64 Ud A4 Campus

Luftflödesprotokoll Kv Artelleristen 1 byggnad 64 Ud A4 Campus F-1667-812

Intyg OVK-besiktning Kv Artelleristen 1 byggnad 64 Ud A4 Campus