Plastförpackningar

Nu kan du blanda hård- och mjukplast i samma behållare för plastförpackningar.

  • Plastpåsar
  • Tomma tandkrämstuber
  • Mindre frigolitförpackningar
  • Cremefraiche-burkar
  • Shampoflaskor

Detta är bara några exempel på vad som kan läggas i kärlet för plastförpackningar.

Vad händer sen?

De hårda och mjuka plastförpackningarna skiljs åt och blir till nya råvaror som säljs vidare till företag som tillverkar nya plastprodukter. Det går att återvinna plasten i en förpackning upp till sju gånger innan den är utsliten, sen går den till energiutvinning, till exempel till fjärrvärme. Råolja, som är råvaran i plast, är en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning är desto bättre för miljön.

1 kg återvunna plast-förpackningar minskar kodioxid-utsläppen med 2 kg!