Ofärgat glas

I kärlet för ofärgat glas lägger du alla ofärgade glas utom speglar, dricksglas och porslin.
Korkar, kapsyler och lock ska tas bort! Placera dessa på rätt ställe!

Vad händer sen?

Ofärgat glas används för att tillverka nya glasförpackningar efter att det sorterats, krossats och smälts ner.

Visste du att återvunnet glas, blir till nytt glas, isolerings-material och tillsats medel i betong!

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst!!!