Elektronik

Till elektronik hör allt som har sladd.

  • TV-apparater
  • Datorer
  • Mobiltelefoner
  • Radioapparater
  • Hushållsapparater

Ur miljösynpunkt är elektriska produkter de viktigaste produkterna att sortera och hantera rätt eftersom de ofta innehåller farliga ämnen som tungmetaller och flamskyddsmedel. Genom att lämna all uttjänt elektronik till återvinning förhindrar du att gifterna i produkten sprids till vår miljö eller påverkar vår hälsa.

När elektriska produkter lämnas är det viktigt att de är så hela som möjligt. Trasiga produkter komplicerar arbetet och ökar samtidigt risken för skador och felhantering. Efter insamlingen lämnas elektronikprodukter vidare för demontering, de olika komponenterna sorteras och omhändertas på miljöriktigt sätt.

80% av all koppar som hittills har utvunnits används fortfarande!