Deponi

Till Deponi hör bland annat:

  • Dricksglas
  • Elsäkringar
  • Fönsterglas
  • Porslin, keramik
  • Rakblad
  • Spegelglas
  • Stålull
  • Termosar av glas