Källsortering

Att källsortera innebär att du sorterar ut allt det som inte får kastas i den vanliga soppåsen. Genom att källsortera minskar din klimatpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns. Du undviker också att sprida giftiga och miljöfarliga ämnen. Avfall på fel ställe är skräp, men avfall på rätt ställe är en resurs. Det bästa är att källsortera så mycket det går. Börja med det som är viktigast för miljö och människa.

Källsortering gör att du både sparar energi och minskar din klimatpåverkan. Att spara energi innebär att en mindre mängd fossil koldioxid behöver släppas ut i atmosfären, i onödan, och på det sättet minskar du din klimatpåverkan. Ett lätt sätt att dra sitt strå till stacken!

Så här mycket energi sparar du om du källsorterar, jämfört med nytillverkning!
Återvinn aluminium – spara 95 procent av energin.
Återvinn stål - spara 75 procent av energin.
Återvinn papper – spara 67 procent av energin.
Återvinn glas – spara 20 procent av energin.