Gröna Listan

Miljöanpassade produkter

Gröna Listan är ett samarbete mellan Inköp i Västra Götalandsregionen och Design med Omtanke.
- Är det enkelt att göra rätta och ansvarsfulla val så gör folk det, säger Viveca Reimers, miljöstrateg på regionen. Tidigare har det varit en djungel, men med Gröna Listan har det skapats ett varutorg för miljöanpassade produkter.
I den nya upplagan av listan finns också information om hur tillgängliga de olika produkterna är, exempelvis för funktionshindrade, och det ska utvecklas ytterligare.
- Många kanske tror att det blir dyrare att välja från Gröna Listan, men så är det inte, säger Viveca. Det blir ingen fördyring alls!
-Den offentliga sektorn har stor makt när det gäller att driva på för en bättre miljö. Och att göra rätt är en långsiktigt god affär! Det säger Birgitta Nilsson, verksamhetsledare för Design med Omtanke. Gröna Listan ger vinster både för verksamheterna och framsynta företag.
På Gröna Listan får bara produkter som klarar miljömärkningskraven vara med och den väcker uppmärksamhet i hela landet. Västra Götalandsregionen är en föregångare genom att man rekommenderar sina verksamheter att välja miljömärkta produkter. Listan uppdateras två gånger om året. Under 2011 går Västra Götalandsregionen in i ett nytt avtal så nästa Gröna Lista kommer ut i maj 2011.

Länk till Gröna Listan:
http://www.vgregion.se/upload/Regionservice/Ink%c3%b6p/Milj%c3%b6/Gronalistan-augusti2010.pdf