17 goda miljöexempel

A4 Campus ambition är bl.a åstadkomma effektiv energi- och resursanvändning, använda förnyelsebara resurser samt att tillämpa återbruk och återanvändning.

 • Klimatanalys utförd
 • Energiförbrukning styrd mot utfall
 • Byggmaterialval – analys (minimerad mineralullsanvändning, inga latexfärger, halogenfritt kablage)
 • Lokalt producerande byggmaterial
 • Källsortering i 24 fraktioner
 • Tegelåtervinningsstation
 • Återbruk byggmaterial inom området
 • Systematisk miljöanalys befintliga byggnader
 • Livscykelanalys konstruktioner
 • Bioenergiuppvärmning
 • Bergkyla
 • Kontinuerlig kvalitets- och miljörevision
 • Miljöledningssystem
 • Miljöutbildning för samtliga byggarbetare
 • Ansvar för bevarande av kulturmiljö