Goda exempel

A4 Campus är anslutet till Östersunds fjärrväremnät, vilket innebär att vi värmer upp lokalerna med biobränsle. Vi köper också dagliga väderprognoser från SMHI för att automatiskt kunna styra värmeförbrukningen. Väntas kall väderlek slår elementen på och tvärt om.

Vid nybyggnationer kräver Boverket att man inte förbrukat mer än 140 kilowattimmar per kvadratmeter och år när det gäller lokaler som är uppvärmda med fjärrvärme i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. (I mellersta och södra Sverige är kravet 120 kWh respektive 100 kWh. Andra regler gäller också för eluppvärmda fastigheter) I snitt har husen på Campus Östersund en energiförbrukning på 125 kWh/m2 och år. Det bästa exemplet är huset där Trafikanalys håller till, där är energiförbrukningen endast 52 kWh/m2 och år. Detta kan jämföras med äldre bebyggelse i Sverige som kan ha en energiförbrukning på 160 kWh/m2/år eller mer.

För att spara energi har vi också gjort en analys på hur vindarna och solen påverkar husen och våra nya fastigheter är placerade för att undvika onödigt läckage av energi. Vi har också planterat en hel del träd för att stoppa kalla höstvindar från väst- och nordväst. Bland annat kan man hitta björk, rönn och gran strategiskt placerade.

För att göra vårt klimatsystem miljösmart och slippa använda så kallade köldmedier utnyttjar vi bergkyla. Runt omkring marken finns ca 150 mindre hål där vi pumpar ner vanligt vatten som kyls till ungefär 10 – 14 grader. Vattnet cirkulerar sedan tillbaka ut i ventilationssystemet där det hjälper till att hålla rätt temperatur i serverhallar, lektionssalar och kontorsrum.