Återvinning

Återvinning är ett viktigt ledord i vårt miljöarbete, både till vardags och vid byggnationer. Vi återbrukar gärna material, till exempel tegel, isolering och gamla fönster och dörrar. På området finns en stor miljöstation och vid varje hus finns en mindre station. Sammanlagt tar vi hand om 16 olika fraktioner, till exempel wellpapp, batterier, glas, papper och kompost.