Hållbarhet

Vi har en tydlig miljöprofil som genomsyrar vår verksamhet. De viktiga grundläggande värderingarna har vi tagit fram tillsammans med Mittuniversitet. Kortfattat handlar det om att både värna om kulturmiljön och ha ett kretsloppsanpassat arbetssätt.

Metoden som vi använder har tagits fram av forskare och marknadsförs bland annat av stiftelsen ”Det naturliga steget” som fyra hållbarhetsprinciper/ fyra systemvillkor. I ett samhälle eller i ett företag som jobbar efter detta hushållar man med tillgångarna och tillför inte jorden skadliga ämnen genom exempelvis onödig gruvdrift. Förnyelsebara energikällor som sol och vind går före kol och olja. Material från växtriket går före material från berggrunden – till exempel trä istället för aluminium och träull istället för mineralull.

De fyra systemvillkoren ger vägledning för val av material som passar naturen och människan, men också viktiga val som gör att naturens tillgångar inte skövlas. Förutom den egna grundläggande miljöprofilen och tillhörande program följer vi reglerna i ISO 14 001 – ett känt miljöledningssystem.

Miljöarbetet ses över med jömna mellanrum och tillsammans med Mittuniversitetet pågår också hela tiden framtidsdiskussioner. Vi tittar både på lösningar med sol och vindkraft för att få ner elförbrukningen. Vi jobbar mycket med energieffektivisering. Till att börja med kommer vi att satsa på smartare och energisnålare belysning.

Ett led i vårt miljöarbete är att vi använder Boi Gen Active städprodukter i vårt städ. Medlet är skonsamt inte bara mot miljön utan även mot händerna som hanterar dem. Rengöringsmedlet kan spolas ut i avloppet utan att påverka naturen.

Det naturliga steget – www.naturalstep.org/sv/sweden

Hållbarhetsprincipen -  www.lulea.se/hallbart/systemvillkor.shtml