Gårdsost 18 okt samt Fika Fair 19 oktober

Gårdsost 18 oktober
Ridhuset, sal F 229, tisdagen 18 okt, kl. 19.30

Fika Fair i Östersund, 19 oktober
Tid: 9.00-12.30
Plats: Ljushallen, Mittuniversitetet i Östersund

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: