Dubbelkvart 3 nov kl.12.15

Torsdag den 3 november kl.12:15-12:45

F229 , Ridhuset, Campus Östersund


”Jag har säkerhetsbälte om chauffören är dålig”
– om hur ungdomar förhåller sig till risker i trafiken


Erika Wall,
sociolog och forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscenter RCR, håller en lunchföreläsning om hur ungdomar tolkar risker i trafiken och vilka bedömningsgrunder de använder sig av.  Lunch kan köpas i anslutning till föreläsningssalen. Välkomna!

 

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: