Campus får nya ägare

Intea förvärvar samhällsportfölj

Intea fortsätter sin expansion genom förvärv av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster i
Linköping och Östersund.

Intea Fastigheter AB har med tillträde idag förvärvat Garnisonen i Linköping och Campus Östersund.
Säljare är Regementsfastigheter R Holding AB, ett bolag indirekt ägt av fastighetsfonder förvaltade av
Blackstone och Areim. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna Smedstad
1:21 i Linköping och Artilleristen 1 i Östersund, uppgår till 132 600 kvm.

Den uthyrningsbara ytan i Garnisonen uppgår till 84 200 kvm. Hyresgästerna utgörs av bland andra
Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Landstinget i
Östergötland och Linköpings kommun.

Den uthyrningsbara ytan i Östersund uppgår till 48 400 kvm. Största hyresgäster är Mittuniversitetet
tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kronofogden och myndigheten för Tillväxtanalys.
I de förvärvade fastigheterna ingår även outnyttjade byggrätter på omkring 40 000 kvm.

Pangea Property Partners har varit Inteas rådgivare i transaktionen.
Intea förvärvade i slutet av april 2016 en fastighetsportfölj med Högskolan i Halmstad som hyresgäst.
Tillsammans med nu genomförda förvärv uppgår Inteas totala uthyrningsbara yta till 165 000 kvm med
ett sammanlagt fastighetsvärde till cirka 3,5 miljarder kr. Med byggrätter tillsammans med optioner har
Intea en utvecklingspotential om ytterligare cirka 70 000 kvm. Intea arbetar vidare med flera intressanta
affärsmöjligheter för fortsatt expansion inom segmentet kvalitativa samhällsfastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lindekrantz henrik.lindekrantz intea.se Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund christian.haglund intea.se Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum ossie.everum intea.se Tel. 0705-90 88 50

Om Intea
Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Intea befinner
sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i juni 2016 till cirka 3,5 miljarder kr. Intea
finansieras av långsiktigt svenskt pensionskapital. Läs mer på www.intea.se

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: