Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHETSPOLICY

Regementsfastigheters hyresgäster är till stor del offentliga hyresgäster med stora krav på hög tillgänglighet. Vi skall tillhandahålla lokaler som tillgodoser dessa krav. Redan idag har våra iordningställda lokaler en mycket hög tillgänglighet och är väl anpassade utifrån de krav som myndigheter och andra ställt vid om- till- och nyproduktion.

Detta görs via ett aktivt arbete tillsammans med våra hyresgäster genom:

  • Att vid om- till- och nybyggnad särskilt handikappanpassa lokalerna enligt handikappombudsmannens krav.
  • Att vi särskilt tar hänsyn till hörselskadade, rörelsehindrade, synskadade och allergiker med generella lösningar. För andra handikapp som ställer andra krav på lokalerna tas en dialog med respektive hyresgäst för anpassning till gällande regler för respektive handikapp.
  • Att befintliga lokaler anpassas efter gällande krav först efter särskild överenskommelse med respektive hyresgäst. Det åligger oss som hyresvärdar att utföra enkelt avhjälpta hinder som överenskommits med hyresgästen före år 2010 års utgång.
  • Att anpassning av befintliga lokaler för svårare avhjälpta hinder sker efter särskild överenskommelse med  hyresgästen där även hyresgästens ansvar skall avtalas.