Miljö

REGEMENSTFASTIGHETERS MILJÖPOLICY

  • Regementsfastigheter skall ha ett engagerat miljöarbete som skall verka för ständiga förbättringar samt ge mycket goda referenser från våra kunder till nya och befintliga kunder.
  • Inom Regementsfastigheters byggnadsbestånd skall vi bidra med lägsta möjliga miljöbelastning jämfört med andra fastighetsbolag med liknade verksamhetslokaler.
  • Inom Regementsfastigheter skall vi följa teknikutvecklingen, ta tillvara nya rön och följa miljölagstiftningen.
  • Inom Regementsfastigheter skall varje enskild upphandling av såväl konsulter som entreprenörer värderas utifrån det mest fördelaktiga miljöalternativet.