Kvalitet

REGEMENTSFASTIGHETERS KVALITETSPOLICY

  • Regementsfastigheter och våra medarbetare skall ha ett medvetet och engagerat kvalitetsarbete som skall verka för ständiga förbättringar samt ge mycket goda referenser från våra kunder till nya och befintliga kunder.
  • Alla aktiviteter och projekt som vi medverkar i skall vara en god referens för kommande aktiviteter, projekt och affärer.
  • Regementsfastigheter skall med långsiktighet i byggande och genomförande av projekt arbeta för en kostnadseffektiv förvaltning.
  • Regementsfastigheter ska med närhet till sina kunder och med korta beslutsvägar inom bolaget skapa förutsättningar för garanterat nöjda kunder.