Energi

REGEMENTSFASTIGHETERS ENERGIPOLICY

  • Regementsfastigheter skall med ett medvetet och engagerat energiarbete verka för ständiga förbättringar samt ge mycket goda referenser från våra kunder till nya och befintliga kunder.
  • Inom Regementsfastigheters byggnadsbestånd skall vi bidra med lägsta möjliga energibelastning jämfört med andra fastighetsbolag med liknande verksamhetslokaler.
  • Inom Regementsfastigheter ska vi följa teknikutvecklingen, ta tillvara nya rön följa gällande lagstiftning. Med utgångspunkt från våra byggnaders specifika karaktär skall vi optimera varje byggnads energianvändning.
  • Regementsfastigheter skall sträva mot en ökad andel förbrukad förnyelsebar energi.
  • Att anpassning av befintliga lokaler för svårare avhjälpta hinder sker efter särskild överenskommelse med hyresgästen där även hyresgästens ansvar skall avtalas.