Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖPOLICY

Regementsfastigheters verksamhetsidé innebär bl a att personalen ska ha en stimulerande och god arbetsmiljö med självständiga och utvecklande arbetsuppgifter.

Detta innebär:

  • att den psykiska arbetsmiljön ska tillgodose krav på att arbetsuppgifterna är utvecklande och möjliga att påverka för den enskilde
  • att den sociala arbetsmiljön ska ge goda möjligheter till bra kontakter och samarbete med arbetskamrater och chefer
  • att den fysiska arbetsmiljön så att skyddsanordningar finns lätt tillgängliga och att arbetsplatser, maskiner och verktyg är personsäkra och ergonomiskt utformade