Ägarförhållanden

Intea fastigheter AB

Intea Fastigheter AB grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Målsättningen är att fortsätta att bygga upp en portfölj av högkvalitativa objekt som skall förvaltas och utvecklas i nära samarbete med hyresgästerna under längre tid.
Initiala investerare är Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse, Volvo Pensionsstiftelse; Saab Pensionsstiftelse och Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (öms).

A4 Campus i Östersund

Den uthyrningsbara ytan i Östersund uppgår till ca 49 000 kvm. Största hyresgäster är Mittuniversitetet tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kronofogden, Naturvårdsverket, Trafikanalys och myndigheten för Tillväxtanalys.

Garnisonsfastigheter i Linköping

Den uthyrningsbara ytan i Garnisonen uppgår till 84 200 kvm. Hyresgästerna utgörs av bland andra Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Landstinget i
Östergötland och Linköpings kommun.
 

För ytterligare information om Intea kontakta:

Henrik Lindekrantz, henrik.lindekrantz intea.se. Tel. 0732-08 81 02
Christian Haglund, christian.haglund intea.se. Tel. 0733-80 81 23
Ossie Everum, ossie.everum intea.se. Tel. 0705-90 88 50

Länkar till systerbolagen:
A4 Campus   www.a4campus.se
Garnisonsfastigheter   www.garnisonsfastigheter.se