Vision och affärsidé

Vision

  • Vi skall befästa positionen som den mest attraktiva aktören för kommersiella lokaler i Östersund
  • Vi skall arbeta mot målet ”Garanterat nöjda kunder”
  • Vi skall fortsätta uppfattas som den mest kvalitets- och miljömedvetna fastighetsaktören i Östersund

Affärside

  • Vi skall hyra ut högvärdiga lokaler med långa avtal för kunder som passar in i Campusmiljön.
  • Vi skall i samarbete med andra erbjuda våra hyresgäster merservice i anslutning till vår kärnverksamhet
  • Vår kompetens skall kännetecknas av engagerat ledarskap, ständiga förbättringar samt snabba reaktioner.
  • Våra produkter och tjänster skall erbjudas hyresgäster i Mellannorrland.
  • Vi vänder oss i huvudsak mot offentliga hyresgäster med möjlighet att teckna långa avtal så att vi uppnår en välbalanserad hyresportfölj.

Intea Campus AB ingår som dotterbolag i Intea fastigheter AB.