Intea Campus AB

Intea Campus är en nygammal stadsdel mitt i Östersund med tydlig miljöprofil. Det är också en arbetsplats för cirka 1 400 personer från privata företag, organisationer, skolor och statliga verk. Och samtidigt ett modernt universitetsområde med 7 000 studenter på en historisk plats med militärbyggnader från slutet av 1800-talet.

Ägare

Intea Campus är både en stadsdel och ett privat fastighets bolag som ägs av Intea. Vi är fem anställda på fastighetsbolaget och vi har vårt kontor längst upp i Hus B, samma hus som delar av universitetsledningen sitter i. Huset kallas Kanslihuset.

Sedan den militära verksamheten upphörde 1997 har vi investerat cirka 650 miljoner kronor i om- och nybyggnationer. Totalt har det blivit sju större nybyggen, bland annat Universitetsbiblioteket och husen där Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Kronofogden har sina kontorslokaler. Idag finns det 27 byggnader på området med sammanlagt 55 000 kvadratmeter golvyta fördelat på 4 000 – 5 000 rum av olika slag. Hela området med alla hus, vägar och grönområden är på 17 hektar.

Hyresgäster

Mittuniversitetet är vår största och dominerande hyresgäst som har drygt hälften av alla byggnader. Övriga statliga hyresgäster är Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Kronofogden, Trafikanalys och Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser). Tillsammans hyr de omkring 25 procent av lokalerna. På området finns också en entreprenörsutbildning för gymnasieelever och flera privata företag och organisationer. Sammanlagt har vi cirka 80 hyresgäster.